Tuesday, October 18, 2011

பதிவுகள் தொடரும்...

பதிவெழுதி வெகு நாள் ஆகிவிட்டது. ஆணிகளும், டிவிட்டருமே இதற்கு முழுமுதற் காரணம். ஆணிகள் இருந்தாலும் இனி பதிவிடலாம் என்று இருக்கிறேன்.

Sunday, October 16, 2011

புரட்டாசி சனிக்கிழமை 4

எமனேஸ்வரம் ஶ்ரீபெருந்தேவி சமேத ஶ்ரீ வரதராஜப் பெருமாள் கோவில் - தசவாதாரக் காட்சி - புரட்டாசி சனிக்கிழமை 4

Saturday, October 8, 2011

புரட்டாசி சனிக்கிழமை பெருமாளுக்கு அலங்காரம்

புரட்டாசி சனிக்கிழமை., உற்ஷவமூர்த்தி அலங்காரம்., எமனேஸ்வரம் ஸ்ரீ பெருந்தேவி சமேத ஸ்ரீ வரதராஜப்பெருமாள் கோவில். பரமக்குடி. ஒவ்வொரு புரட்டாசி சனிக்கிழமையும் உற்சவர்க்கு இது போல் வித விதமான அலங்காரங்கள் நடப்பதுண்டு., மூலவருக்கு திருப்பதி அலங்காரம் செய்வர்


புரட்டாசி சனிக்கிழமை - 1 - ஐந்து கருடாழ்வார் அலங்காரம்


புரட்டாசி சனிக்கிழமை - 2 - பரமபதனார் அலங்காரம்


புரட்டாசி சனிக்கிழமை - 3 - ஆண்டாள் அம்மி மிதித்து அருந்ததி பார்க்கும் கனாக் காணும் காட்சிThursday, October 6, 2011

RIP Steve Jobs

A man of innovations and creativity... Inspiration for every one has passed away.


I'll always stay connected with Apple. I hope that throughout my life I'll sort of have the thread of my life and the thread of Apple weave in and out of each other, like a tapestry. There may be a few years when I'm not there, but I'll always come back

-- Steve Jobs, 1985

3 Apples changed the World. 1st one seduced Eve, 2nd fell on Newton and 3rd was offered to the World half bitten by #SteveJobs. R.I.P

Thursday, August 11, 2011

iOS 5, Top features expected


 • Notification Center: Probably the most significant improvement to iOS. The notifications definitely remind you of Android, but are more informative and practical.
 • Lock Screen Notifications: Another feature “borrowed” from other platforms. Windows Mobile did this and so does Symbian, but again, Apple did it better.
 • Better Facetime and Over 3g!! Here is something I missed. iOS5 has enhanced video quality for Facetime calls and will now work on 3G and not just Wifi. Of course, with Microsoft having bought Skype, Apple realized they need to get with the times and offer 3G video calling.
 • iMessage: Free messaging for all 200 million iOS devices.
 • Reminders: A much needed task management system for iOS, Reminders is location sensitive and allows you to configure your reminders as you see fit. Well designed and thought out.
 • Twitter Integration: Twitter is now integrated across the entire iOS and enables you to tweet a photo, article or pretty much anything else that would be relevant for your Twitter followers. The Twitter integration also makes use of the new Twitter photo service, another interesting feature.
 • Camera: The enhancements to the camera app are huge. It is faster, includes Auto Focus, Auto Exposure, as well as the ability to open the camera from the Lock Screen.
 • Photo Editing: The new OS has the ability to perform basic photo editing on the device itself. It is basic but includes red eye removal, rotate photo, enhance photo, as well as crop photo. All works perfectly.
 • Safari Reader: A great new addition to Safari is the ability to view any article you are reading in a “Reader” environment. It basically presents the content in a cleaner and more readable way without the ads that appear on the site and all the clutter. Of course, you can also share the article on Twitter or email from within the reader.
 • PC Free: (NO USB Cable) There is nothing more frustrating than buying a shiny new iPhone or iPad and not being able to use until you connect it to iTunes. No longer, now you can activate and start using your iOS device without ever seeing a computer or USB cable. A much needed functionality.
 • Mail: The new Mail app has a whole bunch of new features, such as rich text formatting, dragging names within the various fields, searching the body of emails, and many more.
 • Wifi Sync: When you connect your iOS device to a power source to charge, it wirelessly syncs with the iTunes on your Wifi network. This is a HUGE improvement and something most iOS users have been waiting for for a long long time.
 • Accessibility: The new Accessibility options make it easier for the visually or hearing impaired to use their iOS device. The new features include custom vibrations, voice over improvements, as well as Led flash for incoming calls or messages.
 • Camera from Lock Screen: We mentioned this above as well, but you can now open your camera directly from the lock screen and with the new enhanced camera, the delay is minimal. iOS5 now enables you to minimize the photos you would have missed due to a slower load up time or less access to the camera app.
 • Pinch to Zoom: This is kind of obvious but with the new camera, you can pinch to zoom. Not much else to say.
 • Swipe Left on Camera to Open Photos: Again, a very obvious addition to the OS. Swipe left within the camera and open up the Camera Roll.
 • OTA Software Updates: Remember all those sleepless nights spent updating your iOS version? Well, now it is all over the air and you can enjoy a more seamless and hassle-free software upgrade process.
 • Delta Updates: Not only is updating your iOS version done wirelessly, from now on, you will not need to replace the whole OS but rather update the existing OS with the new features. This means the download and installation process should be significantly shorter.
 • Downloaded Apps: I actually noticed this new screen prior to updating to iOS5, so I am not sure if it is part of the OS or iCloud. Now you can access all the apps you downloaded from within the App Store on your device. That means you can always install any app you want from your libary onto your device and it means all your apps are not backed up, so they are save from deletion.
 • LED Flash: Part of the Accessibility options, you can now configure your phone to activate the LED flash on the back when a new message arrives. This is yet again, a feature found on other platforms, namely BlackBerry.
 • Videos App: I have to say, this was a little confusing before. If you have ever searched for videos on your iPhone, you surely did not understand why you had to open the iPod app. Now, the iPhone has a unique Videos app. Small but meaningful addition.
 • Weather per Location: Now the Weather app has hourly updates for your location and it appears on the notification screen (unless you remove it). This is a nice new feature that I will use regularly.
 • Background Sync: A few days ago, I tweeted something about iTunes taking forever to sync. Someone responded that they can call me and make the whole thing start again. iTunes sync used to make the device unusable until it completed the process, something that often took a long time. With iOS5, iTunes sync happens in the background and you can use the device while it syncs.
 • Space Usage: A nice new screen that enables you to see which apps are taking up the most amount of storage. You can also see certain files if they are supported by the OS.
 • Dictionary: An integrated dictionary, which enables you to define words in real time. Some claim this new feature will kill off many 3rd party dictionary apps.
 • Keyboard Customized Shortcuts: Yet another new feature buried deep in the OS, you can set certain shortcuts that when typed, will automatically complete the word. For example, type “TY” and the phone will then type “Thank you”. This is great for people that type long emails or documents on their iOS device.
iPad Features:
 • 1080p Playback: Of course, the iPad cannot play 1080p on the screen but you can now output the video to a larger screen.
 • Split Keyboard: A nice new addition to the iPad keyboard, which will enable you to type much easier with your thumbs.
 • Tabbed Browsing: Not sure why Apple could not include this on the iPhone as well, but now Safari has the full tabbed browsing experience we all know and love from the world of the desktop.
 • Airplay Mirroring (iPad 2): Anything and everything you do on your iPad 2 can now be mirrored onto an HDTV in the room. This includes rotations, genstures, and video content.
 • Swipe up for Multitasking Bar: A new and intuitive multitouch gesture enables you to swipe up with four fingers to reveal the multitasking bar.
 • Calendar Year View: In addition to the daily, weekly, and monthly views, you can now get a wider perspective on your calendar with the yearly view.
 • Enhanced Music App: A more designed and streamlined music app for iPad.

Thursday, March 17, 2011

A letter to sachin…

It is a letter from a fan of Sachin and I like to share here. Guys who are criticizing sachin for scoring a century should read this.

131398_141254902598627_100001423541645_248383_6793546_o

Dear Sachin,

I feel sad. Even after 22 years of playing for the country, you are still expected to win matches on your own. We forget that apart from you there are 10 more players in the team. You have been the run machine in World Cups with an average …of 60. Even today while you yet again proved your class with a 111 the others around took it easy. You chased the ball in the outfield and ensured that your throws landed on top of the bails. Others preferred to drop catches or go back to the dressing room for a ‘rest’ while a substitute fielder came in. Sachin, the current Indian cricket team doesn’t deserve you. They don’t know what it is like to give one’s blood and sweat for this nation of a billion people. For them fame and money has come to easy and undeserving – not commensurate to the ’supposed talent’ that they posses. Do you remember what you had said to Tom Alter in that interview in 1989? “I just want to play cricket”. Sachin, let me also not hide the truth – you are not my favorite cricketer – but one plays favorites only with humans – not with Gods for they are revered, emulated and looked at in awe… [We expect Sachin to win this cup for us. But what about the other players? Are they supposed to be playing ludo in the dressing room? I hope that the rest of the team wake up and realize that they are not there to 'play' in the tournament, they are supposed to 'win' it - not for themselves, not for India but for the greatest Indian to have lived - Sachin Tendulkar. P.S: In the 1992, Hero Cup semi-final in Eden Gardens Kolkata (India Vs. SA), SA needed 6 runs to win off the last over. Tendulkar snatched the ball from Azhar and bowled a magnificent over to win that match for us. (He gave away only 3 runs). Maybe our team needs to watch that over to know what guts and glory are all about.] Sachin, I hope we win the final in Wankhede. If we don’t a billion people can only hang their heads in shame and ask for your forgiveness.

Regards,

One of your undying fans who:
1. Still goes crazy when you hit that straight drive and show us the manufacturer’s name on the bat.
2. Stayed awake late into the night before my end terms to watch that 100 in Sharjah in the midst of that sandstorm.
3. Relished every shot that you played to decimate Warne in 1998 and then Shoaib Akhtar in that 2003 World Cup against Pakistan.
4. Will stop watching cricket after you retire.

Source: http://tendulkar.co.in/index.php/2011/03/17/an-open-letter-to-sachin-tendulkar/

Friday, March 11, 2011

லஞ்சத்தை/ஊழலை ஒழிக்க ஒரு முயற்சி...

World Cup Spl….

Smith: Annan entha cup pa parthum ippudi off anathu illa da.

Afridi: Payama hey hey nangalam sunamilaye six adikaravanga.

Vettory: munnallam big team kitta than thoppom ippa sappa team kittayum thokurame

Ireland: go to home nu solli asinga paduthitangada.

Kenya:kelapu da kelapu da veetuku, ensai,

Ponting: namma pasanga batta thukitu ground kulla po...

Wednesday, February 23, 2011

How tax system works...


Just want to share how tax system works....
===========================================================================
Tax System explained in how friends buy beer in a pub by David R. Kamerschen, Ph.D, Professor of Economics

Suppose that every day, ten men go out for beer and the bill for all ten comes to $100.
If they paid their bill the way we pay our taxes, it would go something like this:
The first four men (the poorest) would pay nothing.
The fifth would pay $1.
The sixth would pay $3.
The seventh would pay $7.
The eighth would pay $12.
The ninth would pay $18.
The tenth man (the richest) would pay $59.
So, that's what they decided to do.
The ten men drank in the bar every day and seemed quite happy with the arrangement, until one day, the owner threw them a curve.
'Since you are all such good customers,' he said, 'I'm going to reduce the cost of your beer by $20’.
Drinks for the ten now cost just $80.
The group still wanted to pay their bill the way we pay our taxes.
So, the first four men were unaffected.
They would still drink for free.
But what about the other six men - the paying customers?
How could they divide the $20 windfall so that everyone would get his 'fair share?'
They realized that $20 divided by six is $3.33. But if they subtracted that from everybody's share, then the fifth man and the sixth man would each end up being paid to drink his beer.

So, the bar owner suggested that it would be fair to reduce each man's bill by roughly the same amount, and he proceeded to work out the amounts each should pay.
And so The fifth man, like the first four, now paid nothing (100% savings).
The sixth would now pay $2 instead of $3 (33% savings).
The seventh now paid $5 instead of $7      (28% savings).
The eighth now paid $9 instead of $12       (25% savings).
The ninth now paid $14 instead of $18       (22% savings).
The tenth now paid $49 instead of $59      (16% savings).
Each of the six was better off than before.
And, the first four continued to drink for free.
But once outside the restaurant, the men began to compare their savings.
'I only got a dollar out of the $20,' declared the sixth man.

He pointed to the tenth man, 'but he got $10!'
'Yeah, that's right,' exclaimed the fifth man.
'I only saved a Dollar, too.
It's unfair that he got ten times more than I!'
'That's true!' shouted the seventh man.
'Why should he get $10 back when I got only two?
The wealthy get all the breaks!'
'Wait a minute,' yelled the first four men in unison.
'We didn't get anything at all.  The system exploits the poor!'
The nine men surrounded the tenth and beat him up.
The next night the tenth man didn't show up for drinks, so the nine sat down and had beers without him.
But when it came time to pay the bill, they discovered something important. They didn't have enough money between all of them for even half of the bill!
And that, boys and girls, journalists, and college professors, this is how our tax system works.
The people who pay the highest taxes get the most benefit from a tax reduction.
Tax them too much, attack them for being wealthy, and they just may not show up anymore.
In fact, they might start drinking overseas where the atmosphere is somewhat friendlier.
David R. Kamerschen, Ph.D.
Professor of Economics
For those who understand, no explanation is needed.
For those who do not understand, no explanation is possible.
===========================================================================